Aktivitetet verore dikur

Aktivitetet verore hapen në çdo qytet për fëmijët e punëtorëve dhe anëtarëve të kooperativës. Këto kampe drejtohen nga ndërmarrje të ndryshme dhe kooperativa bujqësore.

Familjet e tyre nuk paguajnë asgjë për kohën kur fëmijët e tyre frekuentojnë këto kampe rekreacioni dhe pushimi. Kampet janë të pajisura me ambiente të ndryshme që fëmijët të luajnë dhe të argëtohen.

Në këtë foto shikoni të rinjtë amatorë të shahut në kampin veror “Josif Pashko” në Tiranë. Foto Viti 1972.

park në periferi të Tiranës. Viti 1972

Fëmijët e Kopështit Nr. 33 në Tiranë. Viti 1972

Hapesire e Sponsorizuar