Krenari Shqiptare/ Rezarta Bilali- Profesorja shqiptare e Universitetve Amerikane

Krenari Shqiptare/ Rezarta Bilali- Profesorja shqiptare e Universitetve Amerikane.

Rezarta Bilali, Profesor i Asociuar i Psikologjisë dhe Ndërhyrjes Sociale.

Rezarta Bilali mori doktoraturën në psikologji sociale me përqendrim në paqe dhe dhunë nga Universiteti i Massachusetts në Amherst. Hulumtimi i saj fokusohet në bazat psikologjike sociale të konfliktit ndërgrupor dhe dhunës në mjedise të ndryshme konflikti (p.sh., Shqipëria, Burundi, Burkina Faso, Republika Demokratike e Kongos, Ruanda, Turqia, SHBA).

Në një linjë kërkimi, Dr. Bilali kërkon të kuptojë ndikimin e identiteteve të grupit në konfliktin ndërgrupor, dhe bazat psikologjike të narrativave të konfliktit, duke u fokusuar veçanërisht në mohimin ose pranimin e dhunës kolektive nga ana e anëtarëve të grupit, faktorët që nxisin narrativat e mohimit. dhe strategjitë për të adresuar këto narrativa. Në një linjë tjetër kërkimi, ajo bashkon teorinë dhe praktikën duke punuar me organizata joqeveritare për të zhvilluar dhe vlerësuar programe mediatike për parandalimin dhe pajtimin e dhunës.

Qëllimi i këtij hulumtimi është të gjenerojë njohuri që informojnë me sukses praktikën dhe politikën sociale për parandalimin e dhunës ndërgrupore dhe promovimin e marrëdhënieve pozitive ndërgrupore.

Për të arritur këtë qëllim, dr. Bilali kontekstualizon kërkimet e saj në mjediset e botës reale, përdor metodologji të shumta (p.sh., eksperimente, anketa, intervista, analiza të përmbajtjes së materialeve të shkruara), merr në konsideratë variablat historike dhe strukturore dhe angazhon praktikuesit në punën e saj.

Hulumtimi i Dr. Bilalit është mbështetur nga fondacione të shumta duke përfshirë USAID, Fondacionin Harry Frank Guggenheim, Fondacioni Amerikan Psikologjik, Shoqata Ndërkombëtare e Kërkimeve të Paqes, Psikologjia Përtej Kufijve, Shoqëria për Studimin Psikologjik të Çështjeve Sociale.

Hapesire e Sponsorizuar

Bilali u diplomua me diplomë në Psikologji në Universitetin e Bogaziçit dhe një diplomë Master në Zgjidhjen e Konflikteve në Universitetin Sabanci, të dyja në Stamboll.

Para se t’i bashkohej NYU, ajo punoi si Asistente Profesore e Zgjidhjes së Konflikteve në Universitetin e Masaçusets, Boston.

NYU Steinhardt/Neutrale.al/