Më 17 mars 1965 ndërroi jetë në burgun e Burrelit, dramaturgu dhe poeti shqiptar Etëhem Haxhiademi, (1902-1965) .

Më 17 mars 1965 ndërroi jetë në burgun e Burrelit, dramaturgu dhe poeti shqiptar Etëhem Haxhiademi, (1902-1965) .

Me vendosjes e regjimit komunist në vend, u arrestua si armik i popullit dhe mbështetës i Ballit Kombëtar, dhe u dënua me vdekje, dënim që iu zëvendësua me burgim të përjetshëm, që e kaloi në burgjet e Elbasanit, Gjirokastrës, për ta përfunduar në Burrel.

✍Sipas kujtimeve të Makensen Bungos, poeti, tragjediani, anëtari i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, profesori i Normales së Elbasanit, Etëhem Haxhiademi, pas torturave “𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑒̈𝑠𝑢𝑎𝑟 𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟, 𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑘𝑒̈𝑟𝑟𝑢𝑠𝑢𝑟 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑒𝑐𝑡𝑒. 𝐼𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑎𝑟, 𝑞𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑒𝑞 𝑡𝑎 𝑠ℎ𝑖ℎ𝑗𝑒. 𝐾𝑢𝑟 𝑒 𝑘𝑡ℎ𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑒̈ 𝐸𝑙𝑏𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑎 𝑔𝑗𝑦𝑘𝑢𝑎𝑟, 𝑛𝑢𝑘 𝑒 𝑛𝑗𝑜ℎ𝑎. 𝐼𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑘𝑢𝑟 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑒̈”.

Bungo e sjell Haxhiademin përmes kujtimeve të Atë Konrad Gjolajt, që jetoi me të në burgun e Burrelit: “𝐾𝑎𝑚 𝑛𝑑𝑒𝑗𝑒̈ 6 𝑣𝑗𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑡𝑒̈. 𝑆ℎ𝑢𝑚𝑒̈ 𝑖 𝑠𝑗𝑒𝑙𝑙𝑠ℎ𝑒̈𝑚. 𝐼𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒. 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘 𝑓𝑎𝑛𝑎𝑡𝑖𝑘, 𝑗𝑜𝑓𝑒𝑡𝑎𝑟. 𝐾𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑗𝑡𝑒̈ 𝑚𝑒 𝑖 𝑏𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑒̈ “𝑘𝑟𝑦𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑢𝑟𝑔𝑢𝑡”. 𝐾𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑞𝑒̈𝑛𝑖 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑎𝑛𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜ℎ𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑒𝑗 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈𝑣𝑒 𝑧𝑜𝑡𝑛𝑖. 𝐴𝑠ℎ𝑡𝑢 𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒. 𝑁𝑢𝑘 𝑔𝑎𝑏𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑟𝑟𝑒̈ 𝑘𝑢𝑟 𝑖 𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑗𝑒𝑟𝑧𝑖𝑡 𝑛𝑑𝑒̈𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑢𝑒𝑚 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒̈. 𝐼𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑞𝑒𝑓𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠ℎ 𝑛𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑓𝑢𝑠ℎ𝑎𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑒 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑜ℎ𝑒̈𝑛 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑚𝑜𝑛𝑒̈ 𝑡𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑥𝑢𝑒, 𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒̈ 𝑟𝑎𝑡𝑒̈. 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑖 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖𝑧𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑗𝑖𝑘𝑒̈. 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑙𝑦𝑝𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑓𝑎𝑙𝑢𝑛, 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑚𝑜𝑛𝑒̈ 𝑡𝑢𝑒 𝑢 𝑏𝑎𝑧𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑘 𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑎.”

🧔‍♂️Themeluesi i tragjedisë shqiptare me veprat “Ulisi”, “Akili”, “Aleksandri” , “Pirrua”, “Skënderbeu”, “Diomedi” dhe “Abeli”, njohësi i mirë dhe përkthyesi në burg për gati 20 vjet i greqishtes së vjetër, latinishtes, gjermanishtes, turqishtes, intelektuali i dalluar për kulturën klasike, mbylli sytë në Burrel, më 17 mars 1965.

Ende sot, Etëhem Haxhiademit nuk i janë gjetur eshtrat.

Nga profili Altin Meçja

Hapesire e Sponsorizuar