Blog Post

Një jetë e shkruar dëm e mbizotëruar nga tri arratisje, një e realizuar dhe dy që i sollën burgime. E fundit, kur ishte 72 vjeç

Një jetë e shkruar dëm e mbizotëruar nga tri arratisje, një e realizuar dhe dy që i sollën burgime. E fundit, kur ishte 72 vjeç. Të riatdhesuarit ishin një kategori personash, të cilët vinin në Shqipëri për dy arsye: nga amnistitë për rastet politike ose nga pleqëria për rastet kur personi mund të ishte i […]

Read More

Ngjarja e 1987-ës që tronditi diktaturën

NGA PROF. DR. QEMAL LAME Arratisja ka qenë një nga mënyrat kryesore për të shpëtuar nga ndjekja dhe dënimet politike në kohën e socializmit diktatorial. Kodi Penal, neni 47, germa “gj”, e kishte normuar këtë vepër të arratisjes jashtë shtetit, si: “tradhti ndaj atdheut”, me dënime deri me vdekje. Në shtetet e tjera të Evropës […]

Read More

1955, Arratisja, nga terrori në liri

Gazeta “Shqipëria” organ i Komitetit Kombëtar Shqipëria e Lirë, në numrin e saj 10, dhjetor 1955 i kushtonte rëndësi arratisjes masive të një familjeje. Me titullin e madh “Një familje shqiptare del në botën e lirë”, ajo përshkruante historinë e familjes Musa nga Maçurishti i Korçës, shoqëruar me një foto. Në atë kohë, gazetat e […]

Read More