Blog Post

Në disa zona të Shqipërisë, fëmijët nuk këndonin, nuk qeshnin… (Pse ndodhte kjo?)

Buzëqeshja simbolikisht përcjell mesazhe komplekse, me kuptime të ndryshme, të nuancuara e deri krejt të kundërta ndër anëtarët e grupimeve shoqërore fare të vogla. Në vijim, paraqitet shqyrtimi i disa mesazheve kryesore që përcjell buzëqeshja në disa kultura ose nënkultura: 1. Anri Lefevr ka shkruar se në shoqërinë franceze dhe në mjaft shoqëri të tjera, […]

Read More