Dark Light

Blog Post

Na Ishte Dikur > News >

𝐊𝐮𝐬𝐡 𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐚𝐣𝐚 𝐪𝐞̈ 𝐮 𝐬𝐡𝐩𝐚𝐥𝐥 “𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐚” 𝐧𝐠𝐚 𝐪𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞

#NëDitënNdërkombëtaretëGruas 𝐊𝐮𝐬𝐡 𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐚𝐣𝐚 𝐪𝐞̈ 𝐮 𝐬𝐡𝐩𝐚𝐥𝐥 “𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐚” 𝐧𝐠𝐚 𝐪𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞 ✍️”𝐴ℎ 𝑚𝑜𝑗 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝𝑒̈𝑟𝑖, 𝑘𝑢𝑟 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑖𝑗𝑒̈ 𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑞𝑒̈ 𝑑𝑜 𝑚𝑒̈ 𝑗𝑎𝑝𝑒̈𝑠ℎ 𝑙𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑖𝑗𝑒̈ 𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑜𝑓 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑜𝑓 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑒. 𝐽𝑢 𝑝𝑒̈𝑟𝑘𝑒̈𝑑ℎ𝑒𝑙 𝑛𝑒̈ 𝑧𝑒𝑚𝑒̈𝑟 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑒̈ 𝑞𝑒̈ 𝑚𝑒̈ 𝑣𝑖𝑛𝑖 𝑛𝑒̈ 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑗𝑒. 𝑁𝑑𝑜𝑠ℎ𝑡𝑎 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑑𝑖𝑡𝑒̈ 𝑑𝑜 𝑡’𝑚𝑒̈ […]

Read More